Filosofiske samtaler som karriereveiledning

Legg igjen en kommentar
Jeg har jobbet en del med karriereveiledning, og for meg er denne formen for veiledning meget tett knyttet til det jeg kaller filosofiske samtaler. Arbeidslivet er en meget viktig del av livet for veldig mange mennesker. Forskning viser at graden av arbeidstilfredsstillelse ofte påvirker graden av tilfredsstillelse i livet generelt. Med andre ord vil en samtale om arbeid være en samtale om livet.

Foto: JD Hancock
I moderne karriereveiledning sier man at det er to former for kunnskap som er viktig når du skal finne passende arbeid: 
  1. kunnskap om deg selv
  2. kunnskap om dine muligheter
Å hjelpe mennesker til økt selvinnsikt, eller gi de økt kunnskap om seg selv, er kanskje den filosofiske samtalens hovedoppgave. I karriereveiledning, eller en filosofisk samtale om arbeid, vil det da nettopp være viktig å øke graden av innsikt i forhold til hva som er viktig for anskaffelse av meningsfullt arbeid. Dette kan handle om personlighet, verdier og interesser.

Samtaler om karriere betyr ikke nødvendigvis at man snakker om å skaffe seg jobb, det kan like gjerne bidra til klargjøring av hvilke muligheter som finnes i den jobben man allerede har, noe jeg erfarte blant annet i denne samtalen.

Jeg tror derfor det er viktig å anerkjenne at karriereveiledning handler om så mye mer enn å finne seg en jobb. Økt innsikt i egen tanke- og væremåte gjør deg ikke bare i stand til å finne passende arbeid, men også i stand til å gjøre gode valg når det kommer til andre områder i livet.


Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar