Om omstilling og kontroll

Legg igjen en kommentar
Omstilling er en naturlig del av å være menneske. Gjennom hele livet må vi stadig endre oss i takt med verden rundt oss. Dette starter grytidlig. Småbarn må omstilles fra å være hjemme med mor til å begynne i barnehage. Derfra videre til skole og så videre til studier og til jobb. I arbeidslivet er man sjelden på samme plass i veldig mange år, og om man er det så endres det man holder på med. Menneskene rundt deg og relasjoner til disse endres også gjennom livet. Økonomien din endres, og kanskje du flytter til en annen by. Det er ikke en eneste ting som holdes konstant gjennom livet.

At menneskearten har klart å komme på toppen av rangstigen blant dyrene er kanskje mye på grunn av menneskets evne til omstilling. Vi klarer å overleve i alt fra bitende kulde til brennhete ørkener, og vi har overlevd en rekke globale katastrofer.

Allikevel er det slik at for mange så kan omstilling være svært vanskelig. Hvorfor det?

Tap av kontroll

Foto: Nazmie Back
Omstilling føles ofte vanskelig fordi det er påtvunget. Verden endrer seg, og du er nødt til å gjøre noe for å tilpasse deg. Tap av kontroll er en viktig grunn til at omstilling kan føles som et onde.

Fornektelse er en vanlig (bevisst eller ubevisst) strategi i slike tilfeller. Ved å fornekte at noe kommer til å skje føler du kanskje at du har litt kontroll. Dette er selvfølgelig ikke en veldig god strategi, da verden ikke tar hensyn til hva du bestemmer deg for. Det første du må gjøre er derfor å innse, og akseptere, at verden er i endring. Men dette betyr også at du må innse at du mangler kontroll.

Å gjenvinne kontroll

En måte å gjenvinne kontroll på er å finne frem til gode ting ved endringen. Hva er positivt med at omgivelsene endrer seg? Hvilke muligheter gir det deg? Ved å finne svar på disse spørsmålene kan en, i utgangspunktet, uønsket endring bli noe man ønsker. Den manglende kontrollen føles ikke like vond (for i positive endringer så er det ingen som klager på manglende kontroll. Bare se på lottomillionærer eller andre som har vært svært heldige).

Som Epictetus sa det: «Ikke krev at ting går som du vil, men ønsk at de går som de gjør, og du får et godt liv»

En annen måte å oppleve økt kontroll er å fokusere på hva du kan kontrollere. I alle situasjoner, også der du er tvunget av omgivelsene til å endre deg, har du kontroll. Du kan alltid velge hvordan du vil gjøre endringen. Kan du bidra aktivt til at du får en mest mulig positiv effekt av endringen? På hvilke måte ønsker du å endre deg?

En ting er sikkert: Du vil ikke klare å leve et fullverdig liv uten å stadig måtte omstille deg, så det kan være lurt å tenke igjennom hvordan du kan forholde deg til dette på best mulig måte.
Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar