Velkommen hit!

Av forskjellige grunner blir jeg noen ganger inspirert til å skrive litt, og bruker da disse sidene til å publisere det. Jeg håper du finner noe av interesse på disse sidene, og tar gjerne i mot tilbakemeldinger. En av årsakene til at jeg velger å publisere mine tanker er å få mulighet til å drøfte de med andre. Jeg blir alltid glad for å høre andre synspunkt og eventuelle innvendinger.

Jeg er utdannet filosof og filosofisk praktiker og tilbyr filosofiske samtaler og karriereveiledning til interesserte Du er velkommen til å ta kontakt hvis du synes det høres interessant ut.

Følg meg også gjerne på Facebook