Jeg er utdannet filosof og filosofisk praktiker og jobber som karriereveileder (mer om meg her).

Jeg er spesielt opptatt av arbeid, arbeidsliv, karriere, og alt som har med dette å gjøre (kommunikasjon, beslutningstakning, mening, motivasjon, arbeidstilfredshet, jobbsøkerprosesser, osv), og skriver noen ganger blogg om dette.

Ved siden av å jobbe som jobbspesialist i Oslo kommune har jeg en egen praksis hvor jeg tilbyr filosofiske samtaler med enkeltpersoner.

Jeg håper du finner noe av interesse på disse sidene, og tar gjerne i mot tilbakemeldinger. En av årsakene til at jeg velger å publisere mine tanker er å få mulighet til å drøfte de med andre. Jeg blir alltid glad for å høre andre synspunkt og eventuelle innvendinger.

Hvis du har erfaringer eller spørsmål knyttet til din egen karriere og jobbutvikling, så må du også gjerne ta kontakt da dette er temaer jeg synes det er interessant å reflektere over.

Følg meg også gjerne på Facebook: