Refleksjonens rolle i personlig utvikling

Utvikling skjer enten du vil eller ikke. Alle utvikler seg kontinuerlig gjennom livet. De fysiske forutsetningene dine endrer seg, og dine nye erfaringer endrer stadig hvordan du tenker om deg selv og verden rundt deg. Allikevel er det ikke dette folk tenker på når de vil «utvikle seg selv» eller sier de ønsker «personlig utvikling».


Et ønske om å utvikle seg selv handler ofte om en planmessig utvikling, hvor man har satt noen tydelige mål man vil jobbe mot. Hvordan man jobber mot disse målene bør også være veloverveide. For eksempel kan en person ønske å bli mer positiv (mål), og hun har kanskje bestemt seg for å skrive ned en liste over positive ting som har skjedd henne i løpet av dagen (hvordan). Hun har et klart mål for hvordan hun ønsker å utvikle seg, og hvordan hun skal få det til.

Refleksjon er nødvendig både for å finne et fornuftig mål, og for å finne gode midler for å nå målet. Uten god refleksjon ender man med å plukke feil mål slik som J viste i denne samtalen, eller man plukker feil midler slik som T viste i denne samtalen. Jo mer du har reflektert over målene dine og midlene som skal til for å nå dem, jo høyere er sannsynligheten for at du beveger deg i en retning du ønsker.

Filosofisk refleksjon er på mange måter skapt for dette formålet, og det er derfor filosofiske samtaler er et meget godt sted å starte hvis man ønsker personlig utvikling. I filosofiens barndom var en av filosofenes hovedbeskjeftigelser å finne ut av hvordan man kunne leve et godt liv, noe som kanskje er et av de vanligste målene når det kommer til personlig utvikling. Siden den gang har filosofer vært opptatt av dette spørsmålet, og filosofisk metode er på mange måter skreddersydd for å besvare det.

I en filosofisk samtale snakker man ikke så mye om hva andre filosofer har sagt, da det ofte ikke er så relevant eller passende. Det som passer for andre, passer ikke nødvendigvis for deg. Du er et unikt individ, og ingen andre har akkurat dine egenskaper, erfaringer, ønsker og verdier. I en filosofisk samtale filosoferer vi derfor rundt hvordan du best kan utvikle deg, enten det handler om å leve et godt liv eller hvordan du kan nå andre mål du setter deg.

Om du ønsker hjelp til den nødvendige refleksjonen forbundet med din personlige utvikling, kan du ta kontakt med meg for en samtale.
Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden