Filosofiske samtaler

Foto: Hartwig HKD
Jeg er utdannet filosofisk praktiker, og det betyr at jeg er trenet i å lede filosofiske samtaler.

«Filosofi» betyr kjærlighet til visdom, og filosofi handler nettopp om å bli visere. Filosofi er en evig søken etter sannhet og visdom, og når du filosoferer over eget liv så handler det om å finne sannheter om deg selv, dine tanker og følelser, dine styrker og svakheter. Det kan også handle om å finne sannheter om verden eller menneskene rundt deg.

På denne måten blir du i stand til å forbedre deg selv, og til å skape det livet du ønsker. Når du blir klokere vil du også gjøre klokere valg.

Det kan høres pompøst ut, men hvis du tenker på hvordan fremskritt skjer, enten det er personlige eller vitenskapelige fremskritt, så vil du se at de alltid starter med at noen filosoferer. De undrer seg. De stiller spørsmål. De leter etter sannhet. De blir visere.

Å filosofere sammen

Filosofi er en eldgammel tradisjon, og filosofer har alltid hatt i oppgave å få andre til å tenke litt dypere. Mange tror at filosofi bare er å tenke på ting. De sier ting som at han liker «å filosofere» og mener egentlig bare at «han tenker veldig mye». Det er ikke denne formen for «filosofi» jeg sikter til når jeg mener at det å filosofere over livet kan hjelpe deg. Det er mange som tenker masse uten at de nødvendigvis får noen dypere innsikt. Noen ganger kan tenkingen bare gjøre deg mer forvirret.

Når jeg leder en filosofisk samtale, så vil du oppleve at du tenker på en annen måte. Du vil merke at du dykker dypere enn du vanligvis gjør. Det er denne måten å tenke på som er å filosofere over eget liv, og det er dette som gir den innsikten som gjør deg i stand til å utvikle deg selv til det bedre.

Sokrates er kanskje en av de mest kjente filosofene. Han var veldig opptatt av å snakke med andre mennesker. Han så på det han gjorde som en slags jordmorkunst. På samme måte som en jordmor hjelper kvinner med å føde barn, hjalp Sokrates mennesker med å føde nye tanker og ny forståelse. Det er dette som er min oppgave når jeg hjelper deg i å filosoferer over eget liv.

Ofte stilte spørsmål

Jeg får ofte mange av de samme spørsmålene når jeg forteller om hva jeg gjør. Jeg har derfor laget en liste med svar på de vanligste av dem. Har du andre spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt!

Er filosofiske samtaler det samme som coaching?
Både ja og nei. Coaching handler om å hjelpe folk til å nå målene sine. Filosofiske samtaler kan brukes til coaching, men det kan også benyttes til å oppnå andre ting, slik som bedre selvinnsikt, hjelp til å ta valg eller løse problemer som ikke nødvendigvis handler om å nå et mål.

Hva er forskjellen på deg og en psykolog?
Jeg har ikke folk med psykiske lidelser som målgruppe, og jeg har ikke som mål å drive terapi eller annen form for behandling. Vårt forhold er symetrisk. Jeg opptrer ikke som en ekspert, og forteller deg hverken hvordan du skal leve eller hvilke valg du bør ta. Jeg er selvfølgelig ikke forhindret fra å prate med noen som har psykiske problemer, men er du ute etter å få hjelp med dette er ikke jeg den rette personen.

Hvorfor skal jeg snakke med deg?
Dette skriver jeg blant annet om her: Hvorfor reflektere?

Hvor mye tid behøver vi?
Det er det helt umulig å si på forhånd. Det kommer an på hva slags tema du tar opp og hvordan du er som person. De fleste opplever allikevel at de allerede etter en time har fått noen nye tanker og perspektiver.

Hvor gjør vi det?
Vi kan gjør det der det passer for deg. Hos deg, hos meg, på en kafe, på en tur i parken, sittende på bryggekanten, osv. Forskjellige plasser kan ha forskjellig effekt på samtalen, så det er verdt å prøve flere ting.

Selv om jeg anbefaler at vi møtes ansikt-til-ansikt, så kan vi også snakke sammen via telefon eller internett (Skype, G+, etc)

Hvor mye koster det?
Kr 600,- pr. time.

Hva om jeg er usikker på om du kan tilby meg noe?
Jeg tar gjerne en halvtimes telefonsamtale med deg (uten betaling) for at vi begge kan se om vi kan få noe ut av videre samtaler.