Karrieremål og knuste drømmer

Legg igjen en kommentar
Foto: FutUndBeidl
«Norske ungdommer blir deprimerte av knuste karrieredrømmer» står det i Dagens Næringsliv den 21. oktober 2016. Artikkelen beskriver en undersøkelse av 1700 unge voksne fra 1994 til 2005, hvor man fulgte med på om de endte opp med den jobben de hadde ønsket seg. Resultatet viste at «de som ikke hadde nådd målene sine scorer høyere på depresjon og angst». Gjerustad, som er en av forskerne, svarer at han tror årsaken til dette er at «det rett og slett er veldig viktig å nå disse målene».

Skuffelse over å ikke nå målene man setter seg er bare ett av mange problemer med målsetting. Oliver Burkeman skriver i boken The Antidote om en annen ulempe: Å ha et tydelig mål kan gjøre deg lite fleksibel, og ute av stand til å se andre (og kanskje bedre) muligheter.

Det mest rystende eksempelet i boken handler om en ekspedisjon til Mount Everest hvor åtte ekspedisjonsmedlemmer dør på veien. Burkeman beskriver hvordan målet om å nå toppen hadde blitt så viktig at det var blitt en del av ekspedisjonsmedlemmenes identitet. Dette gjorde at de etterhvert utviklet et helt irrasjonellt driv, og de overså ethvert faresignal eller tegn til at de burde snu. Til tross for hindringer nektet de å snu. Ikke bare førte dette til at de ikke nådde målet, men de døde i forsøket.

Ungdommene i undersøkelsen nevnt over, hadde det kanskje på samme måte: å nå sitt karrieremål ble så viktig at enhver annen mulighet ble oversett og nedprioritert, og de gikk heller til grunne for å nå målet sitt fremfor å endre kurs.

Det er også en hel rekke andre problemer knyttet til mål og målsetting. Blant annet vet man at folk ikke blir lykkeligere av å nå målene sine, at mål kan gjøre at man handler uetisk og at å ha for mange mål kan føre til stress.

Men er det ikke åpenbart at man må sette seg noen karrieremål? Om man ikke gjør det vil man vel aldri ende opp med noe man blir fornøyd med? Hvis man ikke har noen mål så blir det vel bare til at man går rundt og driver dank?

En karriere uten mål

John D. Krumboltz er en kjent karriereteoretiker som mener han har svaret på dette. Han er kjent for det han kaller «Happenstance Learning Theory», som han skriver om i blant annet Luck is No Accident. Han går så langt som å si at «it is nonsense to commit to a single path when both you and the world you live in are constantly changing.» Hvis man snakker med mennesker som har vært en del år i yrkeslivet, så finner man fort ut at nesten ingen holder på med det de hadde planlagt at de skulle gjøre da de var 18 år gamle.

Krumboltz er ikke imot det å ha planer, men han mener det er viktig å ikke knytte seg for sterkt til dem. Aslak Sira Myre gikk enda lengre når han sa «ikke følg drømmen din,» men noen av poengene hans handler om det samme: Livet blir ikke alltid som man drømmer om.

Du må gjerne prøve å følge drømmene dine, sier Krumboltz, men når det ikke fungerer så prøv noe annet! Å hele tiden ha øynene åpne for andre muligheter er et av Krumboltz' viktige poenger. Noen ganger kan det kanskje lede deg på veier som fører deg til noe som er minst like bra som det du drømte om. Sannheten er at det finnes ikke én jobb som passer for deg, og at du må gjøre alt du kan for å få den.

Krumboltz anbefaler at man tar en eksperimentell innstilling til sin karriere. I stedet for å si «jeg er nødt til å bli lege» kan man heller si «jeg har lyst til å utforske en karriere innen medisin. Jeg prøver å komme inn på legestudiet, men om det feiler eller om jeg får noen bedre ideer på veien så forholder jeg meg fleksibel.»

Et liv uten mål

Det er flere som har tenkt tanken om å leve uten mål. En av disse er Stephen M. Shapiro, og han skriver om det i boken Goal-Free Living. Han tenker at det beste er å leve for øyeblikket, fremfor å prøve å nå et eller annet fremtidig mål. Han nevner noe jeg har skrevet om tidligere, nemlig at man må ha en retning i livet, men ikke nødvendigvis et mål.

Jeg har også tidligere skrevet om Stoikerne som allerede for 2000 år siden visste at å kreve noe av fremtiden er en oppskrift på å bli ulykkelig. Epictetus sa det slik:

«Demand not that things happen as you wish, but wish them to happen as they do, and you will go on well.»

Kanskje det er en livsinnstilling som ville være sunn for ungdommene i undersøkelsen og for alle andre som setter seg sterke og ufravikelige karrieremål?

Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar