Livsmål: Fyrtårn eller kompass?

Legg igjen en kommentar
Foto: ernest figueras
I en samtale jeg hadde med C om hvordan hun skulle velge å gjøre de riktige tingene i hverdagen sin, kom vi etterhvert inn på det hun så på som sin retningsgiver i livet. Hun fortalte meg at i de tilfellene hun gjorde store valg, så var det ofte en slags intuisjon som fortalte henne hva hun måtte gjøre. Det var da enkelt for henne å følge denne intuisjonen. Hennes problem var derimot at hun ikke hadde den samme følelsen når det gjaldt litt mer hverdagslige utfordringer: «Skal jeg fokusere på oppgaven jeg må skrive, dra til skogen for å jogge en tur, eller dra på kafé for å møte venner?»

For å beskrive denne intuisjonen brukte hun to metaforer jeg har hørt flere ganger tidligere: Et fyrtårn og et kompass. Hun brukte disse om hverandre for å beskrive den retningen hun følte ble pekt ut for henne. I denne sammenhengen ble jeg interessert i en viktig forskjell mellom et fyrtårn og et kompass.


Mål kontra Retning

Både et fyrtårn og et kompass sier noe om hvor du skal seile, men på forskjellige måter*. 

*Jeg må bemerke at i dette tilfellet (noe jeg også har merket i andre sammenhenger) så blir fyrtårnet brukt som en metafor for et punkt man seiler mot; selve målet for reisen. I nautisk sammenheng blir dette litt galt, da fyrtårn varsler om skjær, og altså er noe man seiler vekk fra. Dette må man altså se bort fra i dette tilfellet.

Der fyrtårnet markerer det endelige målet, viser kompasset bare en retning. Ofte er man veldig opptatt av å ha klare mål; man må vite hvor man skal. Dette gir jo på mange måter mening, da et tydelig mål også hjelper deg til å vite når du er fremme.

For mange kan det derimot føre til misnøye i den nåværende situasjonen, da man stort sett aldri er der man føler man skal være. I mange tilfeller vil det kanskje være bedre å ha en tydelig retning for hvor man vil? I den grad man går i riktig retning vil man da kunne være fornøyd også mens man går. I C sitt tilfelle var problemet at hun hverken hadde mål eller retning i hverdagen sin. 

Hva med deg? Styres dine valg av et fyrtårn eller et kompass?

Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar