Hva er viktigst: Å bli god på én ting, eller å få en bred erfaring?

Legg igjen en kommentar
Foto: Chronon6.97
I en samtale jeg hadde med R kom vi inn på et tema både han og jeg er opptatt av: Er det best å fokusere på én (eller få) interesser, eller å skaffe seg en bred erfaring ved å bruke tid på mange interesser?

R har mange, varierte, interesser og kunne tenke seg å forfølge dem alle, men samtidig har han et ønske om å fokusere på noe spesifikt. R mener at om han gjør mange ting, vil han aldri ha tid nok til å virkelig bli god i alle disse. Samtidig mener han at om han fokuserer kun på én interesse, vil han gå glipp av erfaring fra mange andre felt.

Han opplevde at han var dratt mot målet om å bli virkelig god i noe, samtidig som han så det verdifulle i å kunne litt om mange forskjellige ting.

Verdikonflikt

Dette er et dilemma jeg har møtt hos flere andre jeg har snakket med. Det har til og med vokst frem en bevegelse for såkalte «Scanners»(et uttrykk popularisert av Barbara Sher): mennesker som har så bredt interessefelt at de ikke klarer å velge én interesse å spesialisere seg i. Denne bevegelsen er veldig opptatt av å legitimere det å fokusere på mange interesser. Jeg tror den overser noe viktig: verdikonflikten som oppstår i disse situasjonene.

Både det å skaffe seg en bred erfaring og det å bli god i noe, kan anses som viktige verdier. Om du mener begge disse verdiene er viktige, får du ofte følgende dilemma: Jo bredere du fokuserer, jo mindre tid får du til å bli god i en enkelt gren, og vice versa.

Det kan tilsynelatende virke som en tap/tap-situasjon: samme hva du velger så går du glipp av noe. Dilemmaet består ikke i at man ikke vet hva man skal velge, men at man føler begge valg medfører tap av noe viktig.
Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar