(40) Nordnorsk banning

Legg igjen en kommentar
Nordlendinger banner ikke selv, de «bannes». Jeg har aldri helt skjønt hvem eller hva det er som banner dem.
Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar