Tre innfallsvinkler til problemløsning

Legg igjen en kommentar
Mange tenker at å løse problemer alltid består i å gjøre endringer i verden slik at problemet forsvinner. Hvis jeg har tannpine, går jeg til tannlegen og han borer i tanna slik at jeg ikke lenger har vondt. Ved å endre på noen fysiske forhold, har problemet mitt opphørt. I mange tilfeller er dette både en god og riktig løsning, men det finnes også andre måter å håndtere et problem på.


Foto: Nick Lee

En endring i deg selv

I stedet for å gjøre en endring i verden kan du gjøre en endring i deg selv. Filosofen Jean Paul Sartre henviste til fabelen om «reven og druene» som et eksempel på nettopp dette; En rev går forbi et druetre, og prøver fortvilet å få tak i noen druer som henger på en grein høyt oppe. De henger imidlertid så høyt at reven ikke klarer å hoppe opp. Reven gir opp, og sier i det han går videre: «Høyt henger de, og sure er de». På denne måten løser han problemet, ikke ved å gjøre en endring i verden, men ved å gjøre en endring i sin holdning til verden. Det at han ikke får tak i druene er ikke noe problem, da han ikke lenger vil ha dem.

Denne ideen om å endre egne holdninger startet ikke med Sartre, men har røtter langt tilbake i verdenshistorien. Stoikerne, som var en filosofisk gruppering i antikken, mente at alt du ikke kan gjøre noe med, bør du gå inn for å ikke bry deg noe om. Man finner igjen den samme tanken også i andre kulturer og filosofiske retninger, for eksempel i Buddhisme. Dette konseptet har i tillegg gitt opphav til feltet kognitiv terapi, som har et sterkt fokus på endring av egne tanker for å løse problemer i forhold til for eksempel angst, depresjon og fobier.

Å løse opp problemer

Det finnes en tredje måte å løse problemer på, noe filosofen Ludwig Wittgenstein kalte å løse opp problemer. I mange tilfeller kan man ha problemer som, ved nærmere undersøkelse, viser seg å ikke være problemer allikevel. Det kan dreie seg om en misforståelse, at det er noe du ikke har sett eller at du ikke hadde full oversikt over situasjonen. Det er derfor det er så viktig å først analysere et problem før man begynner å tenke på løsning, slik jeg har skrevet om tidligere. Noen ganger kan dette føre til at problemet ditt forsvinner uten at du trenger å gjøre noe mer for det. Wittgenstein tolkes av mange til å mene at de aller fleste problemer innenfor filosofien er noe som kan og bør løses opp, fremfor å løses.

Kanskje noen av dine problemer også bare kan løses opp?

Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar