Forskjellen på et problem, et mål og en løsning

Legg igjen en kommentar
Sett deg ned og tenk over det du ser på som det viktigste problemet i ditt arbeid! Et problem du ser på som viktig å få løst snarligst. Formuler det helt konkret i en setning (skriv det gjerne ned) før du leser videre.

Hvilke av disse formene har setningen du formulerte:

1. «Noe er galt/fungerer ikke»
2. «Hvordan skal jeg oppnå X?»
3. «Hvordan skal jeg gjøre X for å oppnå Y?»

Foto: Søren Rajczyk
Et ekte problem
Hvis det ligner på nummer 1, gratulerer! Du har klart å formulere et problem, og er på god vei til å kunne finne en god løsning på dette. Neste steg vil være å finne ut hvorfor dette er et problem. I mange tilfeller vil du oppdage at det du tror er problemet bare er et symptom på det ekte og underliggende problemet.

Kanskje tenker du at problemet er at du har for liten tid til å gjøre det du skal, men hvorfor er det problematisk? Er det fordi du blir stressa av å ha lite tid? Er det fordi du ikke rekker lønsj? Er det fordi arbeidet ditt får dårligere kvalitet?

Hvis du etter en slik undersøkelse finner frem til et problem som er selvforklarende, som for eksempel at du blir stressa og at det gir deg dårligere livskvalitet, så er du mange skritt nærmere en god løsning.

Mål uten et definert problem

Har du formulert noe som ligner på Nummer 2 har du formulert et mål, og ikke et problem. Ofte er det slik at når folk blir bedt om å forklare problemet sitt, og svarer med et mål, så har de ikke klart for seg hva problemet egentlig er. Det kan være et følt problem, uten at de har klart å formulere hva det består i.

Her kan det være lurt å spørre seg selv: «Hvorfor ønsker jeg meg dette målet? Kan det være andre mål som er like gode for å løse det underliggende problemet? Hvordan vet jeg at målet jeg har valgt løser det som trengs å løses?»

Løsning uten et definert problem

Ligner det du har skrevet på Nummer 3 er det formuleringen av en løsning. Du har allerede bestemt deg for å gjøre X, men hvordan vet du at dette er den beste løsningen? Kan det være andre løsninger som er bedre egnet til å løse det underliggende problemet? Kan det være at løsningen du har sett for deg, egentlig ikke løser det reelle problemet, men bare et symptom?

Å finne løsninger før man har funnet problemet ender stort sett aldri med et godt resultat.

Hvordan løse problemer på en god måte

For å skape en god problemløsningsprosess er det viktig at du har problemet klart for deg. Hvis du hopper over problemdefineringen og går rett til mål/løsning er det stor sannsynlighet for at du ender opp med en løsning som, i verste fall, ikke løser det den er ment å løse.
Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar