Hvordan uttrykke empati i en skriftlig dialog?

2 comments
Når du fører en samtale i et skriftlig medium, for eksempel chat eller epost, forsvinner en del signaler som vanligvis er viktige for god kommunikasjon. Kroppsspråk, tonefall, talehastighet og mye annen kontekst viskes bort i det du uttrykker deg med ord alene. Spesielt vanskelig kan det være å uttrykke empati, da dette ofte vises mer enn det sies.

Foto: David Blaikie

Når ordene står alene

Ved å se på det jeg mener er de viktigste trekkene ved empatisk lytting, vil jeg synliggjøre hvordan du kan vise empati kun ved hjelp av ordene du bruker. Ordene må rett og slett overta rollen til det du ellers bruker kroppen, stemmen og ansiktet til.

Vis forståelse

Å vise forståelse er kanskje det viktigste du kan gjøre for å vise empati. Vanligvis indikerer du dette ved å nikke på hodet og å skyte inn «ja» og «mm», noe du ikke kan gjøre skriftlig.

Jeg vil påstå at selv i muntlig kommunikasjon viser du forståelse tydeligst ved å si det helt eksplisitt. Prøv for eksempel å si: «Jeg forstår at du føler X, når du opplevde Y. Det ville jeg også gjort».

Vis at du ønsker å lytte 

Å vise at du ønsker å høre på hva som blir sagt er kanskje like viktig som å vise forståelse. Vanligvis gjør du dette blant annet ved å rette fokus mot den du prater med, retter kroppen og blikket mot personen, og nikker for å vise at du følger med.

Når du ikke lengre kan vise interessen, må den komme mer direkte frem av hva du sier. For eksempel: «Jeg vil gjerne høre mer om det du forteller meg.» Du bør også stille spørsmål som viser at du er nysgjerrig og vil vite mer. Spørsmål som inviterer til at den andre personen kan prate mer (åpne spørsmål) er de beste i denne sammenhengen.

Vis at du ikke dømmer vedkommende

Å vise at du ikke dømmer personen du lytter til, gjøres ofte ved å innta et «åpent» kroppsspråk. Ettersom kroppsspråket ikke er synlig i skriftlig kommunikasjon blir det enda viktigere at det du sier ikke kan misforstås som dømmende. I en muntlig samtale kan man slippe unna med å si ting som «hvordan kunne du gjøre det?» bare man justerer kroppsspråk og måten du sier det på. I skriftlig kommunikasjon vil dette mest sannsynlig oppleves som et angrep.

Dette betyr imidlertid ikke at du må være enig i alt som blir sagt. For eksempel vil det være greit å si «Det du sier nå høres litt rart ut for meg, og jeg tror ikke jeg er enig. Kan du prøve å forklare meg hva det er som gjør at du tenker på den måten?». Slik kan du uttrykke at du ikke er enig, uten å virke dømmende.

Vis at du har lyst til å hjelpe

Foto: runoutside
Å vise at du ønsker å hjelpe er veldig verdifullt for å demonstrere empati. Dette er det forholdsvis enkelt å uttrykke: «Jeg har lyst til å hjelpe deg»; «Hvordan kan jeg hjelpe deg»; «Er det noe jeg kan gjøre for deg»; osv

Vis varsomhet

Når noen forteller om noe som er vanskelig er det ekstremt viktig å behandle personen, og det de har å si, med en form for varsomhet. Når du har samtaler ansikt til ansikt, kan du på forskjellige måter vise at du tar personen, og samtalen, alvorlig: Du snakker gjerne rolig og med senket stemme; Du lar det være rom for stillhet og pauser i samtalen; Du passer på å ikke avbryte på upassende steder.

På mange måter vil skriftlig kommunikasjon automatisk sørge for at dette skjer, så her har du faktisk en fordel. Det er allikevel viktig å passe på at det du sier ikke virker påtrengende. Vis at du ikke forventer at den du snakker med skal måtte svare på alt du spør om, eller gjøre som du sier. Formuler spørsmål og forslag på en forsiktig måte: «Kan jeg spørre om ...»;«Har du lyst til å fortelle mer?»; «Jeg vet ikke om du synes det er noen god idé, men har du tenkt på ...»

Både muntlig og skriftlig empati

Ikke bare kan disse tipsene gjøre deg bedre i stand til å vise empati i skriftlig kommunikasjon, men de kan med hell benyttes i tillegg til kroppsspråket når du fører en samtale ansikt til ansikt.

Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

2 kommentarer:

  1. Takk for viktig og fin artikkel. Jeg dumpet helt tilfeldig over den i dag og er helt enig med deg. Empati er en usynlig bro mellom mennesker. Hvordan vi fremlegger et budskap er like viktig som hva vi sier. Jeg mener alle mennesker har et ansvar for BÅDE hvordan vi ordlegger oss og våre handlinger. I barneoppdragelse er mange mest opptatt av ansvar for handlinger men ansvar for hvordan vi snakker sammen og til hverandre er like viktig å lære barn. Det er også mange voksne som har et forbedringspotensial. Som tror at fler lytter til de hvis de har desto fler utropstegn bak epostene de skriver feks. Og har igrunn en uempatisk kommunikasjonsstil. Empati og folkeskikk henger sammen. Takk igjen for en fin artikkel.

    SvarSlett
    Svar
    1. Takk for tilbakemeldingen! Jeg er enig med deg i at mange (alle) kan bli generelt flinkere til å kommunisere på en empatisk måte. Selv om man vet hvordan det gjøres kan det være fort gjort å glemme det i opphetede situasjoner eller om man har sterke meninger om noe.

      Slett