Å øve seg på å ta valg

Legg igjen en kommentar
Jeg hadde en interessant samtale om valgsituasjoner og evnen til å ta vanskelige valg. Personen jeg snakket med følte at han gjennom hele livet aldri hadde tatt noen store valg, og følte seg derfor ikke klar for å håndtere det hvis et slikt valg skulle oppstå. Han lurte på om det var mulig å «øve seg på å ta valg».

Vi brukte mye tid på å analysere dette spørsmålet og det å ta valg. Vi kom frem til at det (i hvert fall i denne sammenhengen) kan sies å være to typer valgsituasjoner: der hvor den oppstår av egen fri vilje, og der hvor den blir påtvunget.

Den første er en situasjon hvor du for eksempel bestemmer deg for å dra på kino uten noen annen grunn enn at du har lyst. Den andre situasjonen innebærer at en ekstern hendelse tvinger deg til å gjøre et valg. Et eksempel kan være at kjæresten din ber deg velge mellom henne eller jobben.

I tillegg kom vi frem til at floskelen «å ikke ta et valg er også et valg» overser noe essensielt. Det er viktige forskjeller på reelle valg og de situasjonene hvor man ikke aktivt bestemmer seg for noe. Det er enklere å «ikke ta et valg» enn det motsatte.

Motorvei som metafor for valgsituasjoner

Praten rundt valg åpenbarte en metafor som vi mente var klargjørende. Vi så for oss livet som en kjøretur på en motorvei.

Når du kjører på en motorvei så har du gjerne en klar retning fremover. Veien er gjerne bred, oversiktlig og tillater høy fart. Ved jevne mellomrom har du muligheten til å kjøre av motorveien. Disse avstikkerne kan være alt fra litt mindre veier, til små grusveier. 

Slike avkjørsler representerer det at du alltid har mulighet til å endre den retningen du «kjører» i. For eksempel kan du når som helst velge å slutte i en jobb du trives med, for å se om det er andre jobber som er enda mer spennende. Det er derimot det enkleste å bare fortsette rett frem, noe som kan sammenlignes med å ikke ta et valg.

Noen ganger hender det at veien du kjører på ender opp i et kryss. Du har ikke lenger mulighet til å kjøre rett frem, men må velge å ta til høyre eller venstre. På denne måten blir du tvunget til å ta et aktivt valg. I de tilfellene hvor begge retninger ser ut til å være like gode, ender man ofte med å stoppe helt opp. Et slikt kryss representerer noen av de vanskeligste valgene vi står overfor i livet: situasjoner der vi blir tvunget til å velge, og alle valgene ser ut til å være like gode (eller dårlige).

Å øve seg på å ta valg

Kan man øve seg på slike valgsituasjoner som krysset illustrerer? Det er i hvert fall åpenbart at slike valg ikke er helt de samme som de valgene man tar ved å holde seg på motorveien. Kanskje man allikevel kan blir flinkere til å ta valg ved å ikke automatisk holde seg på motorveien, men aktivt vurdere hver eneste avstikker? Kanskje er det selve automatikken i å «kjøre på motorveien» som gjør deg lite forberedt i det du møter et kryss?


Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar