Mindfulness og god kommunikasjon

Legg igjen en kommentar
Mange forbinder mindfulness med konkrete metoder for blant annet å redusere stress og øke velvære, og det finnes god dokumentasjon på de positive effektene mindfulness meditasjon har for din mentale helse.

Samtidig er mindfulness mer enn en ren meditasjonsteknikk. Mindfulness er en tilnærming til livet, basert på buddhistisk filosofi. Hovedtanken er at om man klarer å være tilstede i sitt eget liv blir man lykkeligere.

Etterhvert som jeg har fått mer kunnskap og erfaring med mindfulness, oppdager jeg stadig nye fellestrekk mellom dette og god kommunikasjon.

Automatikk, tilstedeværelse og omsorg

Veldig mye av det du gjør, gjør du helt automatisk. Alt fra å spise og kle på deg, til å kjøre til jobben. Du har helt sikkert erfart at du har spist et helt måltid uten å i det hele tatt å ha smakt på maten. Slike automatiske handlinger er en del av hverdagen.

Når vi handler automatisk så er gjerne tankene våre et annet sted. Enten planlegger vi noe vi skal gjøre fremover, eller så ser vi tilbake og evaluerer noe vi allerede har gjort. Tanken bak mindfulness er at hvis man handler automatisk hele tiden, opplever man aldri det eneste som eksisterer: nåtiden. Eller som John Lennon sa: «Life is what happens while you are busy making other plans».

I mange tilfeller gjør det kanskje ikke så mye om du handler automatisk. Hvis målet er å bli mett, så er det muligens ikke  farlig om du ikke smaker på maten hele tiden?

Derimot er det helt essensielt for en god samtale at man er tilstede.

Nedenfor følger fire konkrete tips, basert på mindfulness, for hvordan du kan øke din tilstedeværelse i en samtale:

1. Lytt til hva som blir sagt

Hør etter hva samtalepartneren din sier! Dette innebærer å høre etter hvilke ord hun bruker og hvordan hun sier dem. Ofte har man en tendens til å «vite» på forhånd hva som sies. Like ofte er dette feil. Særlig i tilfeller du tror dere er enige, kan du gå glipp av viktige nyanser.

2. Ikke planlegg

Dette knytter seg direkte til forrige punkt. Hvis du bruker tid på å planlegge hva du selv skal si, hører du ikke etter hva som blir sagt. Ikke tro at du klarer begge deler på en gang! Gode samtaler har en tendens til å ende opp steder som ingen av partene var klar over på forhånd. Hvis du allerede før samtalen har bestemt deg for hvor du vil, kan du gå glipp av viktige perspektiver.

3. Observer

Legg merke til alt som skjer i samtalen der og da! Hva slags kroppsspråk har den du snakker med? Hvordan er ditt eget kroppsspråk? Legg merke til hvordan du tolker det som blir sagt og hvilke reaksjoner det skaper i deg.

4. Ta en pause

Før det er din tur til å prate, ta en liten pause og sørg for at du har fulgt alle punktene over. Ved å ta en pause sørger du samtidig for at du ikke bare automatisk tar del i samtalen. Bruk heller alt du har observert til å formulere et svar som ikke bare får frem det du selv vil si, men også er direkte relevant til det som ble sagt.

5. Vis omsorg

En mindre kjent, men viktig, del av mindfulness handler om omsorg. I samtaler med andre er dette kanskje et av de viktigste prinsippene. Ta vare på din samtalepartner! Engasjer deg i hva hun sier! Vær nysgjerrig på hennes perspektiver og bidrag til samtalen!

Trygge rammer skaper god dialog

Som jeg har skrevet før, kan man si at når noen henvender seg til deg så legger de sitt liv i dine hender. Ved å være til stede i samtalen og å vise omsorg for din samtalepartner, sørger du for at hun føler seg trygg til å utfolde seg slik hun vil. Denne tryggheten vil gjøre fellesskapet dere i mellom enda sterkere, og øker muligheten for at en god dialog vil utspille seg.
Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar