Meningen med livet

Legg igjen en kommentar
Foto: Adam Rosenberg
- Hva er meningen med livet?
- Det er jo et klassisk spørsmål, men bør du ikke starte med å spørre om livet har en mening?
- Jo, kanskje det. Hvis ikke livet har noen mening, så vil det jo ikke være noe poeng å prøve å finne ut av hva den er. Så da spør jeg: Har livet noen mening?
- La oss prøve å finne ut av det! Hvordan finner man om noe har en mening?
- Jeg vet ikke. Det kommer kanskje litt an på?
- Ja, kanskje det. For å finne ut av det la oss prøve å komme på noen ting som har en mening vi kjenner til
- Hva med en hammer? Meningen med en hammer er å slå inn spiker eller banke ting på plass.
- Ja, det var et godt eksempel! Hva er det som gjør at en hammer har denne meningen?
- Vel, det er vel bestemt av den som laget hammeren. Når man lagde en hammer så var det fordi man trengte noe til å slå inn spikere med, og så ble hammeren laget for dette formålet.
- Så når noe er laget for et gitt formål, så er det dette som gir tingen sin mening?
- Ja, det høres riktig ut. Det samme vil jo for eksempel gjelde biler, symaskiner og tannbørster.
- Så da er spørsmålet: Hvilket formål er livet laget for?
- Vel, jeg er ikke religiøs, så jeg tenker vel ikke at livet er laget av noen for et spesifikt forhold. Det er hovedsaklig tilfeldigheter som gjør at vi lever.
- Så livet er ikke som en hammer eller en tannbørste?
- Nei, det er nok ikke det.

- Kan du komme på noen ting som har en mening uten at de er laget av en person for et gitt formål?
- Tja, man jo for eksempel tenke seg at meningen med øyne er å kunne orienter seg i verden, meningen med ben er å forflytte seg og meningen med en marihønes rødfarge er å signalisere at den ikke er noe god å spise. Ingen av disse tingene har blitt laget av noen.
- Hva er det som er felles for disse tingene?
- Vel, de er ikke gitt et formål av noen, men de har vel allikevel et formål. Det er jo klart at selv om ben ikke er laget av noen så er formålet med beina, det å forflytte seg, veldig åpenbart.
- Ok, så det å ha et formål er det som gir noen mening, Selv om det ikke er et intellekt bak, som har laget tingen for dette formålet?
- Ja, det virker riktig

- Hva tror du om livet da? Har det et formål på denne måten?
- Jeg vet ikke. Hvordan skal man finne ut av det?
- Hvordan finner du det ut i andre tilfeller?
- Vel, når det gjelder hammer og tannbørste, så er det jo bare å spørre den som har laget gjenstanden. Eller man lærer det fra noen som har lært det av andre som igjen har lært det av den som har funnet det opp, osv.
- Vi vet jo allerede at livet ikke er som en hammer siden ingen har laget livet for et gitt formål. Vi kan da heller ikke spørre den som har laget livet om dets formål. La oss derfor undersøke det du sier om øyne og ben. Hvordan vet du hva som er meningen med disse?
- Jeg ser jo hva de brukes til. Man bruker bena til å gå og øyne til å se.
- Så meningen kan oppdages ved å se på bruken, men gjelder det all bruk?
- Hva mener du?

Foto: Chris RubberDragon
- Jo, la oss si at jeg bruker benet mitt for å banke inn en spiker i en planke. Vil du da si at meningen med bein er å banke inn spiker?
- Nei, det ville jo være absurd. Man må vel heller se på hva det vanligvis brukes til.
- Hva om jeg hadde en form for sinnslidelse, slik at jeg aldri brukte bena til å gå, men bare til å banke inn spikre. Da ville jeg jo vanligvis bruke bena til dette formålet.
- Nei, man må se på hva som er felles for alle som har bein. De aller fleste andre bruker bena til å forflytte seg
- Så en tings mening, i de tilfeller de ikke er laget for et visst formål, er bestemt av hva flest bruker den til. Hva bruker folk flest livet til?
- Hmm, hvis jeg tenker på alle folk som finnes så blir det svært vanskelig å finne fellesnevnere. Det finnes jo så veldig mange mennesker, kulturer og levesett. Det er vanskelig å se hva som er felles.
- Men kan allikevel noen ting sies å være felles?
- Ja, alle må vel i hvert fall skaffe seg mat for i det hele tatt å overleve. I primitive samfunn handler det gjerne om å jakte eller sanke inn det man finne i naturen. I mer komplekse samfunn så gjør man det gjerne ved å arbeide, for å tjene penger som igjen kan brukes på mat.
- Så det å skaffe mat er noe alle gjør i livene sine, så det kan sies å være meningen med livet?
- Nei, det blir rart. Jeg føler det er noe som ikke stemmer her. Livet er ikke som bein eller syn. Livet er jo ikke en gjenstand som man bruker, på samme måte som man bruker syn og bein.

- Livet er ikke en gjenstand, men hva er det da? 
- Vel, det er vel summen av alle handlinger et menneske foretar seg i løpet av perioden det lever.
- Ok, så livet har mer til felles med en handling enn en gjenstand?
- Ja, det vil jeg si.
- Da blir jo spørsmålet: hva er det som gir en handling dens mening?
- Når det gjelder handlinger så blir det vel igjen den som utøver handlingen som kan vite dette. Hvis man ser en person gjøre noe man ikke forstår, og spør hva meningen med det er, så er det bare den utøvende personen som kan gi det endelige svaret på dette.
- Har så alle handlinger en mening?
- Nei, veldig ofte gjør man jo ting uten å tenke over hvorfor man gjør det - helt automatisk.
- Så livet er summen av alle handlinger et menneske foretar seg, og av disse så har noen mening og noen ikke.
- Ja, det høres riktig ut.
- Hva skal man da si om summen? Hva er meningen til summen av disse handlingene?
- Hmm, man kan vel ikke summere sammen alle mulige handlinger? Det blir litt som å summere epler og pærer. For eksempel kan én handling være å slå inn en spiker, mens en annen kan være å spise et eple. Det er jo meningsløst å prøve å summer disse handlingene for å finne en felles mening. Når vi i tillegg vet at mange handler ikke en gang har noen mening, så blir det jo enda mer meningsløst!
- Så å prøve å summere opp meningen med livet er i seg selv meningsløst?
- Ja
- Men da sier du vel også at det å prøve å finne svaret på meningen med livet er meningsløst?
- Det kan nesten virke slik, men det er jo ikke noe tilfredsstillende svar.
- Nei, noen ganger leder dialogen oss til svar vi ikke er fornøyd med. Det kan være fordi vi ikke liker svaret, men det kan også være fordi vi har en anelse om at vi ikke har klart å nå frem til det riktige svaret. Kanskje fører allikevel dialogen oss nærmere sannheten. Noen ganger dukker det opp nye tanker i etterkant - helt uten at du en gang bevisst setter deg ned for å tenke over det. La oss derfor avslutte nå, og heller ta opp igjen tråden senere.Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar