Om rasjonelle valg og bruk av sykkelhjelm

Legg igjen en kommentar
Jeg var nylig i en samtale på jobb med en sykkelhjelmbrukende kollega. Hun mente det åpenbart var en irrasjonell beslutning av meg å ikke bruke sykkelhjelm. Det eneste fornuftige å gjøre når man sykler i bybildet er å bruke sykkelhjelm, mente hun.

Er det sånn?

Selvfølgelig må man bruke hjelm

Det kan kanskje virke åpenbart at man bør bruke sykkelhjelm. Det er ingen store ulemper knyttet til hjelmbruk, og om man kræsjer og faller med hodet i asfalten, så sier det seg selv at det hjelper å ha en hjelm på hodet. Kanskje kan det forhindre en alvorlig hjerneskade, eller i verste fall: død.

Hva er det som da gjør at så mange ikke bruker hjelm? Forfengelighet kan være en grunn - at det er upraktisk, en annen. Det er altså noen små heftelser forbundet med å bruke hjelm, men dette kan da umulig veie tyngre enn å forhindre død? Åpenbart burde vel disse menneskene innse at å bruke hjelm er det eneste fornuftige å gjøre?

Det er rett og slett et eller annet de ikke forstår (og min hjelmbrukende kollega brukte en del energi på å prøve å lede meg til en slik forståelse).

Det er ikke så selvfølgelig

Foto: Nicki Varkevisser
Det er imidlertid en faktor det er viktig å ta hensyn til: det er ikke sikkert man havner i noen sykkelulykke. De aller fleste havner ikke i sykkelulykker med alvorlige hodeskader. Det er med andre ord en ganske lav synnsynlighet for at dette vil skje den individuelle syklisten.

Hvis man først skal veie ulemper og fordeler med hjelm, så kan man ikke sammenligne den lille ulempen det er ved å bruke hjelm og den store fordelen det er å ha på hjelm i en ulykke, man må også iberegne sannsynlighetene for at de forskjellige faktorene inntreffer.

Man kunne tenke seg at man kunne kvantifisere ulemper og fordeler ved å sette et tall på graden av ulempe og fordel. Så kunne man kanskje tenke seg at ulempene ved å bruke hjelm var 10, og fordelene med å bruke hjelm i en hodeskadeulykke var 10000 - altså et veldig mye høyere tall. Sånn sett virker det åpenbart at man bør bruke hjelm. Fordelene er skyhøye i forhold til ulempene. Men sett at sannsynligheten for å komme i en sykkelulykke er 0.0005%. Da vil fordelene med å bruke hjelm bare være 5, og altså mindre enn ulempene.

Opplevde fordeler og ulemper kan selvfølgelig ikke kvantifiseres på denne måten, og det vil være subjektive opplevelser som avgjør størrelsene på de følte fordelene og ulempene. Sannsynlighet for å komme i et uhell kan heller ikke beregnes nøyaktig. Man kan jo se hvor mange sykkeluhell som skjer årlig, og tenke at det vil gi en form for sannsynlighet. Det kan stemme på befolkningsnivå, men for et enkeltindivid vil det si lite. Det er for mange faktorer som ikke måles, for eksempel hvor mye risiko som ble tatt av individet som skadet seg, hvor oppmerksomt individet var i situasjonen, hvor flink til å sykle individet var, osv. Kanskje er sannsynligheten for hodeskader nær 0% om man er en oppmerksom, forsiktig og dreven syklist?

Det man sitter igjen med er subjektive beregninger både på fordeler, ulemper og risiko for uhell. Basert på dette vil det i mange tilfeller være fullstendig rasjonelt å velge å ikke bruke hjelm. (Hvis man da, i sine subjektive beregninger, kommer frem til at ulempene veier tyngre enn fordelene).

Ikke noe utenom det vanlige

For hjelmbrukere kan det jeg har skrevet over virke litt unnskyldende eller rasjonaliserende (eller kanskje til og med kranglete og kverulerende). Kanskje er det bare en bortforklaring på min egen manglende hjelmbruk? Det kan derfor være greit å peke på at denne type avgjørelse, om hvorvidt man skal beskytte seg for mulige uhell, ikke er unik for det å bruke sykkelhjelm.

I nesten enhver situasjon har vi muligheten til å sikre oss mot et eventuelt uhell. I mange bilulykker vil man kunne forhindre hodeskader ved at man har på seg hjelm. Det er også her store forskjeller på ulempene med å ha på hjelm i bil (ikke så store), og fordelen med hjelm i en ulykke (veldig store). Samtidig er det ingen som bruker hjelm når de kjører bil (bortsett fra i bilsport). 

Har sykkelhjelmbrukerne reflektert nøye over risikoen ved å kjøre bil, og i hvilke grad ulempene med hjelm veier opp for fordelene i en mulig ulykke? Kan de eventuelt gi en god begrunnelse for hvorfor de ikke bruker hjelm i bil, men gjør det når de sykler? Har de undersøkt sannsynligheten for skadereduksjon ved hjelmbruk i bil kontra hjelmbruk på sykkel? Jeg tviler. Allikevel har de tatt disse valgene.

Så, bør man bruke hjelm eller ikke? Jeg vet ikke. Poenget mitt er at det gjør ingen andre heller.Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar