Kritisk tenkning

En metode for refleksjon jeg benytter meg mye av er kritisk tenkning. Det er ved hjelp av kritisk tenkning jeg hjelper folk til å tenke klarere og tydeligere. Det er derimot ikke alle som er like godt kjent med hva kritisk tenkning innebærer. Dette er også et begrep som blir brukt på litt forskjellige måter. Jeg vil derfor klargjøre hvordan jeg bruker dette begrepet.


Hva er ikke kritisk tenkning?

La meg starte med å si noe om hva som ikke kjennetegner kritisk tenkning. Kritisk tenkning blir av noen forbundet med noe negativt. De tenker at kritisk tenkning er en lite konstruktiv måte å tenke på. «Ikke vær så kritisk,» er et utsagn mange har hørt (og kanskje sagt). Denne forståelsen er derimot ikke korrekt. Kort sagt innebærer ikke kritisk tenkning:

 • Å være negativ
 • Å være pessimist
 • Å tenke snevert
 • Å være lite løsningsorientert
 • Å utelukke kreativitet

Hva er kritisk tenkning?

Så hva er da egenskapene ved kritisk tenkning? Kritisk tenkning er en del av den analytisk-filosofiske tradisjonen. Denne tradisjonen går helt tilbake til antikken. Sokrates er et godt eksempel på en kritisk tenker, noe som synliggjøres i hans dialoger.

Kritisk tenkning kjennetegnes ved grundig analyse av en sak. Man plukker et saksforhold fra hverandre for å se hvordan delene påvirker hverandre. Å tenke kritisk handler om å ikke ta noe for gitt, og å granske grunnene for enhver tanke eller påstand. Logisk resonnering er en del av dette, og kritisk tenkning kan brukes til å avsløre feilslutninger i en argumentasjonsrekke.

Kritisk tenkning innebærer også en evne til å identifisere, lage og evaluere et argument. Det fremmer kreativitet ved å forstå relevans og viktighet av nye ideer. Kort sagt innebærer kritisk tenkning:

 • Åpenhet
 • Nysgjerrighet
 • Undring
 • Grundig analyse
 • Utelukking av logiske feilslutninger og dårlig argumentasjon
 • Metoder for å finne gode og kreative løsninger

Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden