Å gå baklengs inn i fremtiden

Legg igjen en kommentar
I en god samtale er man åpen for at samtalen kan ta mange retninger, samtidig som man har et øye med hva som har blitt sagt tidligere.

Keith Johnstone, en av de mest kjente teaterpedagogene og oppfinneren av teatersport, uttalte at en god improvisatør må ligne på en mann som går baklengs. Med dette mente han at skuespilleren ikke planlegger fremtiden, men har en god oversikt over fortiden.

Det samme kan sies om en god samtalepartner. Du vet aldri på forhånd hvordan en samtale kommer til å ende. Det er viktig å være åpen for at det den andre sier kan forandre samtalens karakter og mål. De beste samtalene er kanskje de hvor ingen av samtalepartnerne hadde forutsett samtaleforløpet?

Samtidig er det ekstremt viktig å vite hva som har blitt sagt. Ettersom du tolker ethvert utsagn ut i fra en kontekst, vil du kunne misforstå hva som blir sagt om du ikke har hørt hva som ble sagt tidligere. Det som sies må stort sett alltid ses på som en del av en større helhet, og kan sjelden betraktes alene.

Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar