(20) Mer om Fahrenheit og spesielle tall

Legg igjen en kommentar
Til (2): På den annen side så kan det jo hende at amerikanere får et forhold til tallet 32 som nordmenn ikke har. For eksempel kan det tenkes at de vil legge ekstra merke til tallet hvis de blir gitt en rekke av tilfeldige tall: 12, 23, 32, 46, 78, 91.

Kanskje har nordmenn et slags tilsvarende (men litt svakere) forhold til tallet 37 (som betegner «normal» kroppstemperatur) eller andre tall som betegner viktige skiller i naturen.
Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar