(19) Kategorisering av venner

Legg igjen en kommentar
I noen språk har man to versjoner av «du», avhengig av hvor godt man kjenner den andre. Dette tilsvarer det noe arkaiske skillet mellom «du» og «De» som nordmenn ikke lenger forholder seg til. Et eksempel på et slikt språk er portugisisk hvor man sier «tu» til nære venner og «você» til bekjente og folk med autoritet. Etterhvert som man blir bedre kjent med folk oppstår det ofte en situasjon hvor man sier «du kan godt kalle meg 'tu'» eller «er det greit om jeg kaller deg 'tu'». Lignende finner man i for eksempel tysk og fransk.

Har folk som har et slikt språk som morsmål et klarere skille mellom gruppen av mennesker i livet sitt som er «bekjente» og gruppen av mennesker som er «nære venner»? Vil det skje en mental omkategorisering av en person i det man går fra å si «você» til å si «tu»?
Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar