Visjon

Som filosof er jeg veldig opptatt av refleksjon og resonnering. Jeg tror at den verden vi lever i gjør oss dårligere og dårligere til å tenke. Hele døgnet må vi være tilgjengelige for alle. Vi mates med nye inntrykk hvert sekund fra diverse medier. Vi forventes å være effektive både i jobb og privatliv. I arbeidslivet skal alt skje så fort som mulig slik at man ikke taper tid og penger.

Dette fører til at tiden vi bruker på å tenke stadig reduseres.

Jeg er overbevist om at mennesker og organisasjoner ville blitt flinkere til å løse problemer, flinkere til å lære og hatt større utvikling hvis de hadde brukt mer tid på god refleksjon.

Refleksjon og resonnering er en kunst, og det går i glemmeboka hvis man ikke øver. Jeg gjør det jeg kan for å hjelpe de jeg treffer i å øve på dette.

Ta kontakt hvis dette er noe du kunne tenke deg!