(25) Søte pudler

Legg igjen en kommentar
A sier til B: «Jeg synes pudler er søte.»

A tror at det bare er de bitte små pudlene som blir kalt «pudler», og det er derfor disse hun tenker på. Hadde noen vist henne et bilde av en stor puddel ville hun ikke syntes den var søt.

Sa A noe sant?

La oss tenke oss tre mulige situasjoner:
1. B tror på samme måte som A at det bare er de små pudlene som heter «pudler» og når han hører A sin setning danner han seg den oppfatningen at A liker de små hundene som han tenker på som «pudler».

2. B vet at også de større hundene blir kalt «pudler» og når han hører A sin setning danner han seg den oppfatningen at A liker alle hunder som blir omtalt som «pudler»

3. B vet at også de større hundene blir kalt «pudler», men vet også at A tror det bare er de små hundene som heter «pudler». Når B hører A sin setning danner han seg derfor den oppfatningene at A liker de små hundene, og at A ikke har sagt noe om de større hundene som også kalles «pudler».

Er A sitt utsagn sant eller usant i disse situasjonene?
Next PostNyere innlegg Previous PostEldre innlegg Startsiden

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar